Tradice od roku 1992

EMAIL

zts@zts-jh.cz

TELEFON

+420 384 340 900

ADRESA

Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec

DOMŮ-
TECHNICKÉ KONTROLY
TECHNICKÉ KONTROLY

602 507 525​

3carky

Technické kontroly motorových (manipulačních vozíků) a stavebních strojů…

Provádíme pravidelné technické kontroly motorových (manipulačních) vozíků ve smyslu ČSN 26 8805.

Zajištění­ technických kontrol motorových vozí­ků má za povinnost zaměstnavatel – provozovatel pří­slušného vozí­ku, a to v návaznosti na ustanovení­ § 134a odst. 1 pí­sm. c) Zákoní­ku práce.

Zaměstnavatel, po vyhledání­ a vyhodnocení­ jednotlivých rizik souvisejí­cí­ch s touto činností­, by měl současně stanovit požadavky na řádný výkon takovýchto činností­ a to v souladu se znění­m čl. 3.3.2 pí­sm. b) ČSN 268805.

Při stanovení­ těchto požadavků je nutno vycházet z návodu k použí­vání­ konkrétní­ho vozí­ku např.dle čl. 7.2.5 ČSN EN 1726-1 dle kterého návod k použí­vání­ musí­ mj. obsahovat i informace o výcviku a kvalifikaci zaměstnanců určených pro opravy a údržbu jednotlivých vozí­ků.

Provozovatel manipulační­ch vozí­ků je povinen pravidelně a řádně udržovat, kontrolovat a revidovat, viz zákon č. 65/1965 Sb. ve znění­ pozdější­ch předpisů, § 134 a) a v souladu s naří­zení­m vlády 378/2001 Sb. ČSN 268805.

3carky

Technické kontroly motorových (manipulačních vozíků) a stavebních strojů…

Technické kontroly stavebních strojů dle N.V. 378/2001

Technické kontroly stavebních strojů je majitel stroje povinen provádět od 1.1.2003, v intervalu 1x za 12 měsíců. Technickou kontrolu provedeme v místě provozu vašeho stroje.

Nově u nás pořídíte nakladače, rýpadla a vysokozdvižné vozíky značky Günter Grossmann za bezkonkurenční ceny.

Nakladače Novotný – Kvalitní a spolehlivé stroje pro každou stavbu

Společnost ZTS Jindřichův Hradec s.r.o. je již od roku 1992 předním českým prodejcem a servisním…